Wicer Technology är ett specialistföretag med ledande kompetens inom kommunikation och inbyggda system. Vi hjälper våra kunder att ta fram lösningar och produkter. Företaget har två inriktningar, konsultverksamhet och produktutveckling.

Inom konsultgrenen tillhandahåller vi resurser för bl.a systemdesign, mjukvaru- och hårdvaruutveckling, testning samt projektledning.

Produktutveckling bedrivs ifrån våra lokaler i Linköping. Vi tar ansvar för hela eller delar av produkter, där höga krav ställs på elektronik och funktioner.